Όροι Ασφαλείας

Ασφάλεια δεδομένων - Απόρρητο Συναλλαγών - Ασφάλεια Συναλλαγών.
Οι κωδικοί που χρειάζεστε για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είναι το το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mailκαι ο "Κωδικός", τα οποία δημιουργούνται από εσάς και αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη και διαχείριση  τους είστε εσείς .Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό σας όποτε θέλετε και μάλιστα θα σας το συνιστούσαμε. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών σας, θα παρακαλούσαμε να ενημερώσετε την εταιρία μας, διότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Σεβόμαστε απόλυτα το απόρρητο των συναλλαγών και τα προσωπικά σας δεδομένα, στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα από εμάς άτομα ώστε να γίνεται χρήση τους για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών μας, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο. Δεσμευόμαστε να μην αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας ή στοιχεία των συναλλαγών σας - πλην όσων απαραίτητων για τη διακίνηση των παραγγελιών σας - παρά μόνο αν αυτό επιβληθεί από δικαστική ή δημόσια αρχή ή μετά από ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση δική σας.

Σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πληρωμής πιστωτικής κάρτας, η εταιρία μας έχει συνάψει σύμβαση  με την Viva Payments, όπου παρέχεται υψηλής ποιότητας κρυπτογράφηση ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια των συναλλαγών σας.

Διευκρινίζουμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και κανείς υπάλληλος μας δεν πρόκειται ποτέ  να σας τα ζητήσει είτε με e-mail είτε τηλεφωνικά.

Design and Implement by